Begrazing

Natuurbegrazing door in het wild levende zoogdieren is de oudste. Al millennialang kennen veel samenlevingen de door een herder gescheperde kuddes van gedomesticeerd vee.