Suffolk

Het Suffolk-ras is ontstaan in het Zuid-Oosten van Engeland door het kruisen van Norfolk Horn ooien met Southdown rammen. De naam Suffolk komt van het graafschap Suffolk in Engeland.

Kenmerkend aan dit vleesras is de hoge groeisnelheid waardoor de lammeren reeds op jonge leeftijd al een gewicht bereiken van meer dan 40 kg. De lammeren zijn dus vroeger slachtrijp dan de meeste rassen. Hierdoor worden ze niet gebruikt als begrazers maar eerder als vader- en moederdieren voor de productie van slachtlammeren. Een volwassen ram weegt meer dan 140 kg, een volwassen ooi rond de 95kg. Suffolk schapen hebben geen horens en een lang zwart aangezicht. Het zijn brede schapen met een matig korte vacht.